ÜYELİĞİN ASKIDAN FAALE DÖNMESİ

ÜYELİĞİN ASKIDAN FAALE DÖNMESİ

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10. maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. maddesine göre, her yılın Ocak ayında; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar.

Aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, aidat borçlarının tamamını ödeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır.

Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, adres ve durumlarını bildirenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek gruplarına dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Ancak bunlar, aidat borçlarının tamamını ödemedikçe seçmen listelerine dahil edilmez.

Yönetim Kurulu kararı ile askıdan indirilen üyelerin durumu Oda Sicil Müdürlüğü tarafından ilgili veri tabanına girilerek “faal” hale getirilir.


Tarih : 24.01.2024 / Yer :
Okunma Sayısı : 63