A.TR DOLAŞIM BELGELERİNE ISLAK İMZA TATBİK EDİLMESİ

A.TR DOLAŞIM BELGELERİNE ISLAK İMZA TATBİK EDİLMESİ

A.TR DOLAŞIM BELGELERİNE ISLAK İMZA TATBİK EDİLMESİ

  •  10.05.2024
  •  
  •  ctso
Değerli Üyemiz,
 
https://www.catso.org.tr/Haberler/HaberAr%C5%9Fivi/tabid/15178/articleType/ArticleView/articleId/65354/ATR-DOLASIM-BELGELERINE-ISLAK-IMZA-TATBIK-EDILMESI.aspx duyurumuzda, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS'ta düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine, gümrük memurları tarafından ıslak imza tatbik edilmesi gerektiğine dair Avrupa Komisyonu'nun kararına ilişkin bilgi verildiği belirtilmişti.
 
Yazıda, konuya ilişkin ikinci bir talimata kadar 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve vize aşamasının mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirileceği; bununla birlikte belgenin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından "gümrük vizesi" kutusunun gümrük memurlarınca imzalanacağı bildirilmişti.
 
Bu defa ekte bir örneği sunulan Ticaret Bakanlığı’na ait yazıda ise, belirtilen tarihten önce düzenlenmiş olup; eşyanın sevk halinde olması, geçici depolama yerinde beklemesi, antrepoda bulunması gibi sebeplerle 1 Mayıs 2024 tarihi ve sonrasında Avrupa Birliği (AB) gümrüklerine sunulabilen ve ıslak imzalı olmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin ıslak imzalı sayılabilmesi için Ticaret Bakanlığınca bir kabul metni hazırlanarak Avrupa Komisyonu'na iletileceği hususunda bilgi verilmiştir.
 
Bu itibarla, 1 Mayıs 2024 tarihi ve öncesinde düzenlenen ve ıslak imza bulunmayan A.TR Dolaşım Belgelerinin AB gümrüklerince kabul edilmesinde bir engel teşkil etmediği ifade edilmiştir.
 
Konu Odamız ilgili üyelerine ivedilikle duyurulur

Tarih : 10.05.2024 / Yer :
Okunma Sayısı : 56