KOSGEB'TEN KOBİ'LERE 14 MİYON TL DESTEK

KOSGEB'TEN KOBİ'LERE 14 MİYON TL DESTEK

Highslide JS
Değerli Üyemiz,
 
"Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla "Yeşil Sanayi Destek Programı" KOSGEB tarafından ilan edilmiştir.
 
"Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı" kapsamasında program ile desteklenen sektörler içerisinde yer alan KOBİ'lere;
 
 • Enerji Verimliliği
 • Su Verimliliği
 • Hammadde Verimliliği
 • Sürdürülebilir ve İklime Dayanıklı Atık Geri Dönüşümü
 • Endüstriyel Simbiyoz ve Döngüsel Ekonomi
konu başlıklarında hazırlayacakları projelere istinaden 4 Milyon TL'ye kadar destek sağlanacaktır. Bu bileşen, KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Üretimde enerji ve su tüketiminin azaltılması, atıklarının yönetilebilir olması, makine modernizasyonu ve ürün yaşam döngüsü yönetimi ise temiz ve döngüsel ekonomi kavramları çerçevesinde önceliklendirilecektir.
 
"Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı" ile program ile desteklenen sektörler içerisinde yer alan KOBİ'lere 14 Milyon TL'ye kadar destek sağlanacaktır. Bu bileşen, endüstriyel faaliyetlerde enerji sistemlerinin karbonsuzlaştırılmasını ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında on-site olarak tariflenen çatı üstü GES ve sanayi tesisi içerisindeki bileşik GES projeleri desteklenecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz, güvenilir enerji dönüşümüne ilişkin faaliyetlerde enerjinin güvenli ve sürdürülebilir olması önceliklendirilecektir.
 
Başvuru Koşulları;
 1. Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.
 2. İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.
 3. İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.
 4. İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz. (Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı için bu şarta gerek yoktur.) T
 5. Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır. 6. Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.
 6. Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.
Bilgilerinize sunarız. 

 
Saygılarımızla,
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası

Tarih : 19.12.2023
Okunma Sayısı : 89