BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI

• Gelişen bilgi ve iletişim teknolojini takip ederek, kullanacak, üyelere ve kurumlara örnek olacaktır.
• Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanarak,  üyemize, ilçe ve ilimize katma değer sağlayacaktır
• Bilgi güvenliği ve kullanılan teknolojilerin risk değerlendirmelerini yapacak ve stratejiler geliştirerek, acil durum önlemlerini alacaktır.
 Tarih: 26.04.2013
Hit: 7195