YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLARIN SON ÖDEME TARİHİ 30 EKİM 2020

YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLARIN SON ÖDEME TARİHİ 30 EKİM 2020

5174 sayılı Kanunun 24 ve 25 inci maddesi gereği üyelerimizin yıllık ve munzam aidat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
 
Aynı Kanunun 77 nci maddesi süresi içinde ödenmeyen ücretlere günlük gecikme zammı tahakkuk ettirileceği
belirtmektedir. 
 
Anılan alacakların tahsili için verilen Oda Yönetim Kurulu Kararı ilam hükmünde olup, tahsil icra dairelerince gerçekleştirilmektedir.
 
Aşağıda yer alan borçlarınıza ilişkin olarak gecikme zammı tahakkuk ettirilmemesi adına belirtilen yasalara uygun hareket edilmesini önemle rica ederiz.
Saygılarımızla
 
2020 Yılına Ait Yıllık Aidat ve Munzam Aidat Ödeme tarihleri, 
 
01.10.2020-------30.10.2020 Tarihleri arasında olacaktır
 
Üyelerimize Duyurulur.
 
 

Tarih : 13.10.2020 / Yer :
Hit : 187