TEKSTİL,DERİ,HAZIR GİYİM HAKKINDA

TEKSTİL,DERİ,HAZIR GİYİM HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

İlgi: TOBB’nin 02.03.2021 tarihli ve 34221550-050.99- 2042 sayılı yazısı
 

İlgi kayıtlı yazıda, Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) anlaşması çerçevesinde, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte ve duyurular yapılmaktadır.
 

COSME Programı kapsamında; Tekstil, Deri, Hazır Giyim ve Ayakkabı (TDGA) Sektörlerinde Faaliyet Gösteren KOBİ'ler ve Teknoloji Sağlayıcılar Arasında Ortaklıkların Desteklenmesi ELIIT Çağrısı Eğitim Programı duyurusu ekte yer almaktadır. 03-04 Mart 2021 tarihlerinde, yazı ekinde duyurulan söz konusu online eğitime cosme.kosgeb.gov.tr adresinden erişilebilecektir.
 

Bilgilerinize sunarız.


Tarih : 23.03.2021 / Yer :
Hit : 42