5174 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILACAK ASKI İŞLEMLERİ HAKKINDA

5174 SAYILI KANUN GEREĞİ YAPILACAK ASKI İŞLEMLERİ HAKKINDA

Odamız Üyelerinin Dikkatine!

Sayın Üyemiz,


5174 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edilemeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak, bu üyeler meslek grupları ve seçmen listelerinden silinecektir.

Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza bilgi verildiği ve/veya geçmiş dönem aidat borçları ödendiği takdirde tekrar aidat tahakkukları başlatılarak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilecektir.


Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için tüm üyelerimizin Oda kayıtlarının güncelliği konusunda Odamızla iletişime geçmelerini adres ve durumlarındaki değişiklikleri Nusaybin Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ettirmeye ve/veya Oda aidat borçlarını ödemeye davet ederiz. 


Tarih : 14.01.2022 / Yer :
Hit : 288