MESLEK GRUBU VE SEÇMEN LİSTELERİNDEN SİLİNEN ÜYELERİN ADRES VE DURUMLARI HAKKINDA

MESLEK GRUBU VE SEÇMEN LİSTELERİNDEN SİLİNEN ÜYELERİN ADRES VE DURUMLARI HAKKINDA

.5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar kanunun 10.maddesi 3.fıkaraına  göre iki yıl üst üste aidat ödemelerini yapmayan adresleri ve durumları tespit edilmeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak meslek Gurubu ve seçmen listelerinden kayıtları silinir.
Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları Hakkında bilgi verildiği ve geçmiş tüm aidat borçlarını ödedikleri takdirde  Aidat Tahakkukları başlatılarak meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kayıt ettirilir.
Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları mesai saatleri içerisinde ilan tarihinden (26 Ağustos 2022) itibaren, 02 Eylül 2022 Cuma günü mesai saati sonuna kadar Odamız Hizmet Binasında incelemeye açık olacaktır. Düzeltmeler, vergi dairelerinden alınacak olan vergi mükellefiyetini gösterir belge ile yazılı Odamıza başvurmaları suretiyle yapılacaktır. Süresinde başvurulmaması nedeniyle kayıtların düzeltilememesi halinde Odamız kayıtlarının doğruluğunun üye tarafından kabul edilmiş sa¬yılacağı duyurulur.
Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde üyelerimizin her hangi bir hak kaybına uğramaması için üyelerimiz Oda kayıtlarının günceliği konusunda Ticaret Sicili Müdürlüğüne ıslak imza ile müracaat etmeleri gerekmekte olup, gerekli tescillerin yapılması tüm üyelerimize  duyurulur.

 


Tarih : 26.08.2022 / Yer :
Hit : 419