7440 SAYILI YAPILANDIRMA HAKKINDA…

7440 SAYILI YAPILANDIRMA HAKKINDA…

Highslide JS

Resmi Gazete’nin 12 Mart 2023 tarih ve 32130 no’lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7440Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Üyelerimizin Ödenmemiş olan 31.12.2022 tarihe kadar olan tüm Yıllık Aidat ve Munzam Aidat anapara borçlarına yönelik yapılandırma olanağı getirilmiştir.

Belirtilen döneme isabet eden tutarlara ait tahakkuk etmiş olan gecikme zamları tahsil edilmeyecektir. Söz konusu yapılandırmadan yararlanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 MAYIS 2023 tarihine kadar ekte sunulan dilekçe ile Bizzat Odamıza gelerek yapılandırma müracaatlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Üyelerimizin bilgisine saygıyla sunulur.


DİLEKÇE


Tarih : 3.04.2023 / Yer :
Hit : 63