İSG YÖNETMELİKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK TASLAKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞ TALEBİ

İSG YÖNETMELİKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK TASLAKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞ TALEBİ

Değerli Üyemiz,
 
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından TOBB’ ne gönderilen 30.10.2023 tarihli ve E-35804503-010.03-256033 sayılı yazı ile; işverenin muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan ekipmanlara ilişkin yükümlülükleri ile bu ekipmanların uygunluk kontrolünü yapmaya yetkili kişilerin nitelikleri, eğitimleri, belgelendirilmeleri, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Ekipmanların Uygunluk Kontrollerine İlişkin Yönetmelik Taslağı ve aynı zamanda 25.04.2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 7/A maddesinde düzenlenen uygunluk kontrol yükümlülüğünün Yönetmelikten çıkarılması amacıyla İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı hazırlandığı belirtilerek görüş talep edilmiştir.
 
Ekte yer alan yönetmelik taslakları ile ilgili varsa görüşlerinizin 24.02.2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre 24.11.2023 tarihine kadar Odamıza yazılı olarak ve elektronik ortamda word formatında tic.san@hotmail.com e-posta adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederiz.
 
 
Saygılarımızla,
Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odas

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Karşılaştırma Cetvelii.pdf

iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağ.pdf

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Ekipmanların Uygunluk Kontrollerine İlişkin Yönetmelik.pdf


Tarih : 15.11.2023 / Yer :
Hit : 18