YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLARIN SON ÖDEME TARİHİ 31 EKİM 2019

YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATLARIN SON ÖDEME TARİHİ 31 EKİM 2019

SAYIN ÜYEMİZ,

Yıllık Aidat Munzam Aidat, her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödenir. Zamanında ödenmemeleri halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranlarda günlük olarak hesaplanarak gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

 

Zamlı veya hükmen ödeme durumunda kalınmaması için açıklanan yasalara göre hareket edilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede; üyelerimizin kanunda belirtilen süreler içinde yıllık aidat ve munzam aidat borçlarını Odamız veznesine en geç  31 Ekim 2019 günü mesai saati sonuna kadar yatırması gerekmektedir.

5174 sayılı kanunun 77. maddesinde, zamanında ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidat ile kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını ilam hükmünde kabul etmekte ve buna göre icra işlemlerinin yerine getirileceğini belirtmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

 

NOT: Ödemelerinizi, Odamız veznesine yapabilirsiniz. 


Tarih : 8.10.2019 / Yer :
Hit : 253