AB ÜLKELERİNE KURU İNCİR/FINDIK ANTEP FISTIĞI İHRACATI

AB ÜLKELERİNE KURU İNCİR/FINDIK ANTEP FISTIĞI İHRACATI

Highslide JS

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ticaret Bakanlığı’na gönderilen bir yazıda;884/2014 (EC) Sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği kapsamında Ek-1'de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) AB ülkelerine ihracatında, Ticaret Bakanlığının BİLGE sisteminin Sağlık Sertifikası ile birlikte Ek- 2'de bir örneği yer alan “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu” varlığının da kontrol edilecek şekilde düzenleme yapılması talep edildiği bildirilmektedir.

Söz Konusu ürünlerin ticari örnek veya laboratuvar örneği olarak gönderilen piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen anılan uygulama kapsamı dışında tutulduğu ifade edilmiştir. Buna ilaveten, kötüye kullanımı önlemek amacıyla söz konusu sevkiyatların brüt ağırlıklarının 30 kg'ı aşmaması şartının getirildiği belirtilmiştir.

Yazıda devamla, daha önce AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemenin yapılmış olduğu, bu defa yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda brüt 30 kg ile sınırlı olmak üzere ticari örnek, laboratuvar örneği, piyasaya sürülmemek üzere fuarlarda sergilenecek veya bilimsel amaçlı kullanılmak üzere gönderilen sevkiyatlar hariç olmak üzere Ek-1'de 12'li GTİP'leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında, gümrük idarelerince Sağlık Sertifikasına ilaveten Ek-2'de bir örneği gönderilen “Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu'nun da aranmasını sağlayacak şekilde düzenleme yapılacağı bildirilmiştir.

Ekler için lütfen tıklayınız


Tarih : 23.8.2019 / Yer :
Hit : 245