MARDİN ODALARI/BORSALARI KURUMSAL İŞBİRLİKLERİNE AĞIRLIK VERİYOR

MARDİN ODALARI/BORSALARI KURUMSAL İŞBİRLİKLERİNE AĞIRLIK VERİYOR

Highslide JS

MARDİN ODALARI/BORSALARI KURUMSAL İŞBİRLİKLERİNE AĞIRLIK VERİYOR

 

Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, müşterek toplantılarının 21.’sini gerçekleştirdi. Toplantı, Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

 

15 Kasım 2022’de düzenlenen toplantının katılımcıları şöyleydi: Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Akreditasyon Sorumlusu Ferhat Dündar; Kızıltepe Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Akreditasyon Sorumlusu Selçuk Şahin; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik, Başkan Yardımcısı Abdulbari Akkurt, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Akreditasyon Sorumlusu Elif İlhan; Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

 

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Odaların/Borsaların İyi Uygulamaları, Odaların/Borsaların Medyada Görünürlük Faaliyetleri, Üye Memnuniyet Anket Değerlendirmesi, MAÜKÖK-Oda/Borsa Ortak Saha Çalışması (MAGROTEX’22 Fuarı), Gündemde Bulunan Projelere/Faaliyetlere İlişkin Müzakereler, Odaların/Borsaların Yeni Dönem Beklentilerinin Müzakeresi, Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri.

 

Mardin Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri şu iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdi:

  • KTB: TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında akreditasyon mentorlük projesi, Kariyer günü programında sektör profesyonellerinin öğrencilerle buluşturulması, Kızıltepe Kırmızı Mercimeğine yönelik coğrafî işaret tescili, Tarım ve Hayvancılık Fuar organizasyonu, Mardin Bulguru’nun Polonya’da tutundurulması çalışmaları.
  • KTSO: TOBB Anadolu Lisesi çalışmaları, Stratejik plan çalışmaları, Siirt Fıstığı tutundurma çalışmaları, Mardin Bulguru coğrafî işaret projelerinde güncellemeler, Yeni hizmet binasına dair faaliyetler, Yeni Yönetim Kurulunda personelden sorumlu bir üyenin görevlendirilmesi.
  • MTSO: Mahir Eller Projesine dair düzenleme çalışmaları, Meslekî belgelendirme faaliyetleri, Stratejik plan çalışmaları.
  • NTB: Yer Fıstığı Projesinde hasat çalışmaları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ziyareti, Nusaybin’de Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulmasına yönelik faaliyetler, Mardin-Nusaybin tren seferlerinin yeniden yapılmasına dair çalışmalar, TOBB Ana Okul yapımına dair faaliyetler, Stratejik plan çalışmaları, Tarım çalıştayı çalışmaları.
  • NTSO: Organize sanayi bölgesi kurulumuna ilişkin girişimler, Stratejik plan çalışmaları, Eğitim faaliyetleri.

 

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

  • Yeni dönemde, Mardin Oda/Borsa Müşterek Proje Ekibinin fonksiyonelliğinin artırılması kararlaştırıldı. Böylece ortak projelere daha fazla ağırlık verilebilecek.
  • Önceki dönemlerde başlatılan ve devam eden projelerin ortak biçimde sürdürülmesi kararlaştırıldı. Bunların başlıcaları şöyledir: Üyelerin e-ticaret kapasitelerinin geliştirilmesi, Yerel Sınaî Ürünlerin Promosyonu, AB Yeşil Mutabakatına dair faaliyetler, Mardin Artuklu Üniversitesi-Mardin Odaları/Borsaları ortak yayın projesi, Anız yakımının engellenmesine dair bilinçlendirme-farkındalık projesi.
  • Odalar/Borsalar, yeni dönemde yoğun kurumsal işbirlikleri ve lobicilik faaliyetleri gerçekleştirme kararı aldı. Bu kapsamda bölgesel kalkınmaya doğrudan/dolaylı katkısı olabilecek faaliyetlere yoğunlaşılacak. Bunlardan bir kısmı şöyledir: Alternatif tarımsal ürünler olarak Siirt Fıstığının ve yer fıstığının ekimine dair promosyon çalışmaları, Mardin demiryolunun renovasyonu ve işlerliğinin artırılmasına dair faaliyetler, Sabit bir fuar alanı yapımına dair girişimlerde bulunulması, Mardin’e çevreyolu yapımına dair teşebbüslerde bulunulması.

 

22.Müşterek Toplantının, Mart 2023’de Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.


Tarih : 15.11.2022 / Yer :
Hit : 184