MARDİN ODALARI/BORSALARI MÜŞTEREK TOPLANTISINDA İSTİHDAM VE BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ ELE ALINDI

MARDİN ODALARI/BORSALARI MÜŞTEREK TOPLANTISINDA İSTİHDAM VE BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ ELE ALINDI

Highslide JS

~~Mardin’de tüm Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen ve bölgesel kalkınma faaliyetlerine katkı amacının güdüldüğü müşterek toplantıların 14.’sü gerçekleştirildi. Toplantı, Kızıltepe Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapıldı.

19 Mart 2019’da düzenlenen toplantının katılımcıları şöyleydi: Kızıltepe Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreteri Abdulkadir Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dündar, Genel Sekreteri Ahmet Aslan, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Velit Aydın; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Genel Sekreteri Çetin Sasa, Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Özmen, Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve MAÜ İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Mardin Odalarının/Borsalarının İyi Uygulama Örnekleri; Medyada Görünürlük; MAÜ-Oda/Borsa Saha Çalışması: OSB ve civarı firmalarla “İçsel/Dışsal Ekonomiler” üzerine araştırma; TOBB X.Türkiye Ekonomi Şurası (Ticaret ve Sanayi Şurası) değerlendirmesi; İstihdam Seferberliği 2019; Yaz dönemi Araştırma-İnceleme Programına katılım; MAÜ-Oda/Borsa İşbirliği: Lisansüstü Program Tezleri; MAÜ-Oda/Borsa Ortak Yayını: Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ) Örneği; Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri ve Aksiyon Planı.

Mardin Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdiler. Odalar/Borsalar itibariyle sunumu yapılan uygulamaların/projelerin bir kısmı şöyle:
• KTB: Derik Halhali Zeytinyağı Coğrafî İşaret Projesi; Kızıltepe Kırmızı Mercimeği Coğrafî İşaret Projesi, Lisanslı Depoculuk ve Yetkili Sınıflandırma Eğitim programının düzenlenmesi, Yunanistan ve İtalya Ticaret Odaları ile Kapasite Geliştirme Projeleri, Coğrafî İşaretli Mardin Bulguru Yeni Pazarlara Açılıyor adlı projenin hazırlanması.
• KTSO: Kızıltepe Bulgur Üretim Sektörünün Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılmasına yönelik proje (Ur-Ge) hazırlanması.
• MTSO: AB, TOBB ve ilgili kurumların işbirliğiyle Suriyelilerin Türkiye’ye Entegrasyonu kapsamında “Meslek Edindirme Projesi: Mahir Eller Programı”.
• NTB: Nusaybin'de Hububat Ticaret Merkezi yapımı için arsa alım çalışmaları, Turizm potansiyelini artırmak için TÜRSAB Yönetimini Nusaybin'e davet edilmesi ve tur seyahatlerine bu destinasyonun da dahil edilmesi faaliyetleri, SGK ile işbirliği yapılarak üyelere ve Mali Müşavirlere yönelik istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi, Canlı Hayvan Pazarı için ilgili kurumlarla görüşmelerin gerçekleştirilmesi
• NTSO: Nusaybin’e Tekstilkent kurulmasına yönelik proje hazırlığı ve Kalkınma Ajansına (DİKA) sunulması.

Mardin Artuklu Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirlikleri toplantıda özel olarak ele alındı ve yeni dönemde bunların artırılması hususu müzakere edildi. Bu kapsamda müzakere edilen konular şöyle:
• “OSB ve civarı firmalarla “İçsel/Dışsal Ekonomiler” üzerine yapılan saha çalısması ele alındı ve devamına karar verildi.
• Yaz dönemi Araştırma-İnceleme Programının sürdürülmesi kararlaştırıldı.
• MAÜ-Oda/Borsa Ortak Yayını olan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversite Modeli; Mardin Artuklu (MAÜ) Örneği” isimli yayının yeni dönemlerde de farklı versiyonlarıyla tekrarlanmasına karar verildi.
• MAÜ lisansüstü beşerî kaynağından faydalanılarak, üyelere yönelik araştırmalar ve raporlar hazırlanmasına karar verildi. Özellikle lisansüstü tezlerde bölgesel kalkınma hedefinin öncelenmesi durumunda, bu tür çalışmalara Odalar/Borsalar tarafından doğrudan/dolaylı destek sağlanması konusunda mutabakat sağlandı.

“İstihdam Seferberliği 2019” toplantının ana gündem maddelerinden bir diğeriydi. Bu çerçevede, Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları, Türkiye’de 2,500,000 yeni iş imkânının sağlanmasına yönelik bu kampanyaya Mardin olarak destek verdiklerini yinelediler ve bu süreçte gerçekleştirilen faaliyetlerini artan seviyede sürdüreceklerini beyan ettiler.

XV.Müşterek Toplantının, 2019 Temmuz’unda Nusaybin Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.


Tarih : 20.3.2019 / Yer :
Hit : 680