MARDİN ODALARI/BORSALARI 15.MÜŞTEREK TOPLANTISINDA BÖLGE EKONOMİSİNİ ELE ALDI

MARDİN ODALARI/BORSALARI 15.MÜŞTEREK TOPLANTISINDA BÖLGE EKONOMİSİNİ ELE ALDI

Highslide JS

~~Mardin’de tüm Odaların/Borsaların katılımıyla düzenlenen ve bölgesel kalkınma faaliyetlerine katkı amacının güdüldüğü müşterek toplantıların 15.’si gerçekleştirildi. Toplantı, Mardin Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı.

24 Eylül 2019’da düzenlenen toplantının katılımcıları şöyleydi: Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tutaşı, Meclis Üyesi İbrahim Tutaşı, Genel Sekreteri Çetin Sasa; Kızıltepe Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Sert; Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Genel Sekreteri Ahmet Aslan; Nusaybin Ticaret Borsası (NTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeyhmus Peker, Meclis Başkanı Abdulhakim Aytimur, Genel Sekreteri Abdullah Dal, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Ercan Çelik; Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası (NTSO) Genel Sekreteri Abdulkadir Güneş; TOBB/TEPAV, Mardin İli/İlçeleri Oda/Borsa Akademik Danışmanı ve Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) İİBF İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci.

Toplantının gündem maddeleri şöyleydi: Odaların/Borsaların İyi Uygulamaları; Odaların/Borsaların Medyada Görünürlük Faaliyetleri; Sunum: Kurumlarda ‘Çalışan-Dostu’ İş Kültürünün Yerleştirilmesi ve ‘Dengeli İş-Hayat’ Uygulamaları; MAÜ-Oda/Borsa-TOBB-TEPAV Yayını: Mardin’in İktisadî Görünümü; MAÜ-Oda/Borsa Saha Çalışması-I: MAGROTEX’19 firmalarıyla Fuara ilişkin araştırma; MAÜ-Oda/Borsa Saha Çalışması-II: MAGROTEX’19 firmalarıyla Mardin’in Tarım-Hayvancılık yapısına ilişkin araştırma; MAÜ-Oda/Borsa Saha Çalışması-III: Mardin İli/İlçeleri Bankalarıyla Banka-sektörler arası ilişkilere dair araştırma; Üye Memnuniyet Araştırması; Yaz dönemi Araştırma-İnceleme Programına Katılım; MAÜ-Midyat Esnaf ve Sanatkârlar Odası Saha Çalışması: Vatandaşın esnafa ve sanatkârlara iktisadî bakışını ölçmeye ilişkin araştırma; MAÜ Yayını: Mardin’in iktisadî-sosyal-sağlık-eğitim yapısına dair çalışmalar; Akademik Yayınlara Destek Mevzuu; Akademik Danışmanlık Dönem Faaliyetleri; Akademik Danışmanlık Dönem Aksiyon Planı; Mardin İli/İlçeleri Odaları/Borsaları Akademik Danışmanlığına ilişkin müzakereler, Bölge ekonomisine dair müzakereler.

Toplantının başında “Kurumlarda ‘Çalışan-Dostu’ İş Kültürünün Yerleştirilmesi ve ‘Dengeli İş-Hayat’ Uygulamaları” başlıklı bir sunum yapıldı. Bu kapsamda, kaynağını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Anahtar Dergisi, Mayıs 2019 sayısında yer alan Dr. Cangül Tosun’a ait “‘Çalışan-Dostu’ Kültürü ve ‘İş-Yaşam Dengesi’ Politikaları” isimli makalenin oluşturduğu bir sunum yapıldı. Bu kapsamda, ‘mutlu ve verimli çalışanlar ve kurumsal kapasitesi yüksek Odalar/Borsalar’ bağlamında alınabilecek tedbirlere ilişkin müzakereler gerçekleştirildi.

Mardin Odaları/Borsaları, dönem içinde gerçekleştirdikleri iyi uygulama örnekleri hakkında bilgiler verdi. Odalar/Borsalar itibariyle sunumu yapılan uygulamaların/projelerin bir kısmı şöyle:
• KTB: Ticaret Bakanlığı Destekli Ur-Ge Projesi: Mezopotamya Güneşi Mardin Bulguru Yeni Pazarlara Açılıyor; Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Destekli Güdümlü Destek Projesi: Mardin Gıda Analiz ve Ticaret Kapasitesinin Geliştirilmesi; DİKA Destekli Teknik Destek Projesi: Lisanslı Depo ve Yetkili Sınıflandırıcı Eğitimi; DİKA Destekli Derik Halhali Zeytinyağı Coğrafî İşaret Projesi; DİKA Destekli Kızıltepe Kırmızı Mercimeği Coğrafî İşaret Projesi; Mardin MAGROTEX’19 Uluslararası Tarım Fuarı Organizasyonu; YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı katılımı; TÜRİB (Türkiye Ürün İhtisas Borsası) Yatırımcı Kayıt İşlemleri Bilgilendirme Toplantısı.
• KTSO: Kızıltepe Bulgur Sektörü Ur-Ge Projesi.
• MTSO: AB, TOBB ve ilgili kurumların işbirliğiyle Suriyelilerin Türkiye’ye Entegrasyonu kapsamında hazırlanan “Mahir Eller Projesi”.
• NTB: Nusaybin Hububat Ticaret Merkezi yapım fizibilitesi, DİKA Destekli AB Proje Danışmanlık Teknik Destek Projesi.
• NTSO: Nusaybin’e Tekstilkent kurulmasına yönelik proje çalışmaları.

Toplantının özel gündem maddesi, Mardin Artuklu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen projeler ve saha çalışmaları olup bunlardan bir kısmı şöyledir:
• MAGROTEX’19 firmalarıyla Fuara ilişkin araştırma,
• MAGROTEX’19 firmalarıyla Mardin’in Tarım-Hayvancılık yapısına ilişkin araştırma,
• Mardin İli/İlçeleri Bankalarıyla Banka-sektörler arası ilişkilere dair araştırma,
• Üye Memnuniyet Araştırması.

Bu tür işbirliklerinin yeni dönemde de sürdürülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, MAÜ ile daha kapsamlı ortak akademik çalışmalara yönelik iyi niyet yinelendi.

Toplantıda ele alınan diğer bir husus da Mardin’in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin iktisadî yapısına ilişkindi. Bu çerçevede, Mardin’in ve Güneydoğu’nun Türkiye GSYİH’sindeki payı irdelendi ve bunun artırılmasına ilişkin neler yapılacağına dair fikir alışverişinde bulunuldu. Odalar/Borsalar, bu payın artırılması için; gerçekleştirilmesi gereken alt-üst yapı yatırımlarına ve katma değeri yüksek sektörlere yönelik teşvik/destek programlarına vurguda bulundu. Bunun için Bölgedeki tüm Odalar/Borsalar ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılması ve mevcut iktisadî potansiyelin ortaya çıkarılabilmesi için ortak faaliyetler icra edilmesi hususlarına dair müzakerelerde bulunuldu.

XVI.Müşterek Toplantının, 2019 Aralık’ında Nusaybin Ticaret Borsası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.


Tarih : 26.9.2019 / Yer :
Hit : 403