Genel Sekreterlik

Abdulkadir GÜNEŞ
Genel Sekreter
İhsan ÖZ
Muhasebe Müdürü
Nuh ÖZMEN
Sicil Müdürü
İlhan ÖZMEN
Tahsildar